مشخصات دانش آموز
  • ثبت نام سال تحصیلی 1400 -99
  • توجه: دانش آموزان عزیز نیاز هست تمام مراحل ثبت نام را با دقت و حوصله تمام کامل نموده و فرایند ثبت نام را تکمیل نمایید.
  • توجه: برای ورود به سامانه در فیلد کاربری و رمز کد ملی دانش آموزرا وارد نمایید.